Home Back Sportractive

GPS

GPS v telefonu je služba operačního systému Android a je nezávislá na Sportractive. Pro správné nastavení GPS, je třeba zkontrolovat následující nastavení:

  1. V nastavení Android v části “Poloha” nastavte přepínač na hodnotu "zapnuto" a nastavte režim na "vysokou přesnost".
  2. Aktivujte datové připojení, protože GPS do telefonu načte pomocná data pro určení polohy (klíčové slovo: Wikipedia, Assisted GPS). Bez datového připojení nebude určování polohy spolehlivé TENTO BOD JE VELMI DŮLEŽITÝ!
  3. V nastavení systému Android zkontrolujte, zda není GPS během záznamu zastaveno správou napájení po vypnutí displeje.
  4. GPS potřebuje jasný výhled na oblohu. Stromy a vysoké budovy mohou výrazně ovlivnit přesnost.
  5. Poznámka: Aplikace jako Mapy Google nebo podobné (např. Samsung Health) mohou určovat polohu jen pomocí WiFi nebo GSM signálu. Nalezení Vaší polohy na Google mapách neznamená, že GPS funguje správně.

Pokud systém Android neposkytuje pozici GPS pro Sportractive navzdory předchozím bodům, jsou k dispozici následující možnosti:

  1. Nejdříve restartujte telefon, potom vyhledejte místo, kde je dobrá viditelnost na oblohu a kde je telefon připojen k internetu nejlépe přes wi-fi (například balkón). Potom spusťte Sportractive.
  2. Dotknutím se jedné z tří číslic v režimu tréninku se otevře seznam výběru. Zvolte zde položku "Satelity". Na displeji se zobrazí počet viditelných a použitých satelitů GPS. Tyto hodnoty poskytuje systém Android (Sportractive nemá na toto žádný vliv). Hodnota použitých družic musí být větší než čtyři. V praxi jsou v tomto případě běžné hodnoty větší než šest.
  3. Dokonce i když je počet použitých satelitů větší než čtyři, přesnost určování polohy nemusí být dostatečná pro to, aby Sportractive našel správnou pozici.
  4. Sportractive filtruje polohu GPS s příliš malou přesností. Tento filtr GPS lze v nastaveních vypnout pro účely testování. Pro normální provoz by měl být filtr znovu aktivován.

Pokud i přes zmíněné možnosti a pokyny stále není možné zaznamenávat trasu s aplikací Sportractive, mohou být k otestování použity další aplikace určené pro sledování polohy. Porovnáním chování příjmu GPS v aplikaci Sportractive a ostatních se dá vysledovat, jestli je problém v aplikaci Sportractive nebo ve vašem telefonu.

GPS Filter (Sportractive 3)

Slabý filtr
Použijí se všechny satelity GPS s přesností větší než 80 m. Toto nastavení by mělo být použito pouze pro účely testování.

Střední filtr (doporučeno)
Použijí se všechny satelity GPS s přesností větší než 80 m. Kromě toho dochází k "vyhlazení" pozic. Toto je doporučené nastavení.

Silný filtr
Použijí se všechny satelity GPS s přesností lepší než 80 m a zároveň "vyhlazení" pozic. Pozice, které mohou být v důsledku určitých situací nesprávné, jsou vyřazeny. Toto nastavení dosahuje nejlepší kvality záznamu. Trvání hledání první polohy GPS trvá déle.