Home Back Sportractive

Ochrana osobních údajů

Sportractive používá následující osobní údaje:

  • Narozeniny: Pro výpočet zóny srdeční frekvence a měření.
  • Hmotnost: Pro výpočet spotřeby energie při cvičení a měření.
  • Pohlaví: Pro výpočet spotřeby energie při cvičení a měření.
  • Výška: Pro výpočet spotřeby energie při cvičení a měření.

Aplikaci je možno používat také bez uvedení těchto údajů, avšak správná funkce výpočtu energie a zobrazení zóny srdečního tepu nebude k dispozici.

Tyto osobní údaje zůstávají výlučně v telefonu a nejsou přenášeny aplikací dále. Odinstalování aplikace Sportractive odstraníte také tato data.

Aplikace používá aktuální pozici GPS, která se skládá ze zeměpisné délky a zeměpisné šířky pro načtení mapy z webu Google.com a místní údaje o počasí ze služby Sportractive.com. Spolu s daty o počasí jsou přenášeny čítače chyb. Ty neobsahují žádné osobní údaje a používají se k ladění. Přenos údajů o počasí a čítače chyb lze deaktivovat. Poloha GPS (zaokrouhleno na stupně) se používá k načtení digitálního elevačního modelu ze Sportractive.com. Vložení digitálního elevačního modelu lze deaktivovat. Pokud dojde ke zhroucení aplikace, na Sportractive.com bude zaslána zpráva o chybě. Tento data o chybě neobsahují žádné osobní údaje a používají se pouze k ladění.

Aplikace nevyžaduje registraci ani členství v žádných internetových komunitách.

Na žádost uživatele ve funkcích sdílení, synchronizace, nahrávání nebo exportu mohou být data zadaná nebo shromážděná prostřednictvím aplikace Sportractive předána jiným aplikacím nebo poskytovatelům služeb.

Data zadaná nebo shromážděná pomocí aplikace Sportractive budou uložena ve skryté složce aplikace v mobilním zařízení. Pokud nebudou bezpečnostní mechanismy mobilního zařízení vynechány, mohou být údaje čteny pouze samotnou aplikací. Data ve skryté složce aplikace nejsou šifrována.

Proto doporučujeme, abyste okamžitě instalovali aktualizace firmwaru od výrobce telefonu, nastavili zámek zabezpečení a povolili šifrování zařízení.

Každý uživatel má právo se zeptat, zda a jaké údaje o jsou něm uloženy. Také existuje právo opravit, omezit zpracování a odstranění i přenositelnost dat. Požadavek může být zaslán na adresu privacy@sportractive.com .

Pokud máte pocit, že je třeba podat stížnost ohledně ochrany osobních údajů v aplikaci Sportractive, je příslušným orgánem BayLDA .