Home Back Sportractive

Verbeteringen

Alle feedback en suggesties van gebruikers helpen ons om Sportractive continu te verbeteren. Je commentaar wordt toegevoegd aan de lijst van wijzigingen en verbeteringen en wordt geevalueerd op basis van functionaliteit, prioriteit, toegevoegde waarde voor de gebruiker, ontwerp en productstrategie. Sportractive wordt continu verbeterd en uitgebreid en we zijn blij met alle suggesties, maar we kunnen geen beloftes doen over wanneer en of je suggestie wordt toegevoegd. We zijn er trots op dat dit een gratis product is, maar onze tijd en middelen zijn beperkt. Blijf dus je feedback sturen als je het product gebruikt.