Home Back Sportractive

Zálohování a výměna dat

Záloha dat, obnova a migrace

Funkce „Záloha“ a „Obnova“ jsou přístupné z „Historie“ v menu (ikona tří teček vpravo nahoře).

Výběrem „Záloha“ se vytvoří záložní soubor pojmenovaný „backup_[datum].sbz“ ve vnitřním úložišti zřízení v adresáři /Sportractive/backup. Tento záložní soubor může být přesunut do počítače nebo jiného zařízení pomocí USB kabelu, bluetooth, wi-fi atd. Soubor obsahuje cvičení, měření těla, tréninky a odznaky.

Výběrem „Obnova“ se zobrazí dialog na výběr souboru. Výběr souboru „backup_[datum].sbz“ obnoví cvičení, měření těla, tréninky a odznaky tak, jak tomu bylo v den nahrání souboru. Existující data nebudou smazána. Existující data, která jsou novější než záložní soubor, nebudou změněna.

Je doporučeno zálohovat data pravidelně a ukládat kopie záložních souborů na PC nebo jiné zařízení.

Díky chybě v Androidu je možné, že záložní soubory budou na některých zařízeních zobrazeny až po restartu zařízení.

Poznámka: Google přestal podporovat službu „Google Drive pro aplikace“. Bohužel „Synchronizace dat“ ze Sportractive 3 není nadále nabízená.

Export souborů

Sportractive nabízí možnost zálohování nebo výměny dat pomocí GPX importu a exportu. CSV import a export je k dispozici pro měření tělesných údajů. Pomocí exportu GPX jsou data uložena v adresáři Sportractive / gpxexport. CSV export ukládá data do adresáře Sportractive / rawdata. Odinstalováním Sportractive vymažete všechna data kromě exportovaných dat ve složce Sportractive.

Smashrun.com Upload

Všechny "běžící" tréninky zaznamenané ve Sportractive verze 2.3.5 nebo vyšší lze nahrát přes editor cvičení na webu smashrun.com. Smashrun.com je platforma pro analýzu navrženou speciálně pro potřeby běžců.