Home Back Sportractive

Data sync, Data backup en uitwisseling

Data sync (vanaf versie 4.4.3)

Deze functie slaat Sportractive-gegevens automatisch versleuteld op uw persoonlijke verborgen Google Drive for Apps op en synchroniseert deze met uw andere apparaten. De gegevens blijven op Google Drive staan, zelfs wanneer Sportractive wordt verwijderd of nadat het abonnement is beëindigd.

Foutmelding "Google Drive moet opnieuw verbonden worden":

 1. Ga naar Sportractive-instellingen
 2. Data sync uitschakelen
 3. Data sync inschakelen
 4. Druk op de knop "Afmelden". De knop verdwijnt
 5. Druk op de knop 'Log in met Google'
 6. Kies je account
 7. Voor het geval de Google Drive opnieuw moet worden verbonden, wordt nu het dialoogvenster "Sportractive wil toegang krijgen tot je Google-account" weergegeven. Druk hier op de knop "Toestaan"

Data backup, herstellen en migreren

Vanaf versie 4.4 gebruikt Sportractive het door Google vereiste "Storage Access Framework". Dit betekent dat de opslaglocaties voor Sportractive-gegevensback-up en exportbestanden nu door de gebruiker gedefinieerd zijn. Gegevensback-up en exportbestanden die zijn gemaakt met oudere Sportractive-versies, blijven in het interne geheugen van het apparaat staan op /Sportractive/<type>/.

"Backup" en "Herstellen" staan in "Geschiedenis" onder de opties (de drie puntjes rechtsboven in het scherm).

Wanneer "Backup" voor de eerste keer wordt geselecteerd, wordt een dialoogvenster voor bestandsselectie geopend. De directory waarin de gegevens in de toekomst worden opgeslagen, wordt hier gespecificeerd. Deze map kan later worden gewijzigd via de Sportractive-instellingen. Indien nodig moet de interne of externe opslag worden weergegeven in de bestandsselectiedialoog via het optiemenu (de 3 puntjes rechtsboven). We raden aan om een ​​"Sportractive" -sub-directory in de root-directory te maken als locatie voor alle back-ups en exports. Er wordt een knop weergegeven om een ​​map als doel te selecteren. Afhankelijk van de Android-versie heeft de knop het label "Selecteren", "Toegang toestaan" of iets dergelijks.

Wanneer "Backup" is geselecteerd, wordt een bestand met de naam "backup_ [datum] .sbz" aangemaakt in de opgegeven directory. Dit bestand kun je vervolgens kopiëren naar een PC of een ander apparaat via bijv. USB, Bluetooth of Wi-Fi. In dit bestand worden je workouts, lichaamsgegevens, trainingen en medailles bewaard.

Als je "Herstellen" selecteert krijg je een keuzescherm om het herstel-bestand te selecteren. Als je een bestand met de naam "backup_[Datum].sbz" selecteert, worden de opgeslagen workouts, lichaamsgegevens, trainingen en medailles van de betreffende datum hersteld. Bestaande gegevens worden niet gewist en data die recenter is dan de datum van het backup-bestand zal niet veranderd worden.

Het is aan te raden om regelmatig een backup te maken van je gegevens en om een kopie van het backup-bestand ook op een PC of een ander apparaat te bewaren.

Bestandsuitvoer

Het is mogelijk om in Sportractive je workout-gegevens te back-uppen of uit te wisselen via GPX import en export. Ook kan CSV import en export gebruikt worden voor je lichaamsgegevens.

Wanneer "GPX-Export" of "CSV-Export" voor de eerste keer wordt geselecteerd, wordt een dialoogvenster voor bestandsselectie geopend. De directory waarin de gegevens in de toekomst worden opgeslagen, wordt hier gespecificeerd. Deze map kan later worden gewijzigd via de Sportractive-instellingen. Indien nodig moet de interne of externe opslag worden weergegeven in de bestandsselectiedialoog via het optiemenu (de 3 puntjes rechtsboven). We raden aan om een ​​"Sportractive" -sub-directory in de root-directory te maken als locatie voor alle back-ups en exports. Er wordt een knop weergegeven om een ​​map als doel te selecteren. Afhankelijk van de Android-versie heeft de knop het label "Selecteren", "Toegang toestaan" of iets dergelijks.

Wanneer "GPX-Export" of "CSV-Export" is geselecteerd, wordt een exportbestand gemaakt in de opgegeven directory. Let op: als je Sportractive verwijdert, dan worden alle gegevens ook verwijderd, behalve de geexporteerde gegevens die op de SD card staan. Bij GPX-gegevensimport zijn er twee extra filters in de Sportractive-instellingen. Het snelheidsfilter en het hoogtefilter worden beide gebruikt om importwaarden af te vlakken. Experimenteer met de filtersterktewaarden om aan de behoeften van uw GPX-bestand te voldoen.

TCX Import

 • Multi-selectie van bestanden maakt het mogelijk om meerdere TCX bestanden in een keer te importeren (bulk-import).
 • De kwaliteit van de geïmporteerde workouts is hoger dan via het GPX-formaat.
 • Bestaande workouts worden niet overschreven.
 • Het importeren van indoor workouts is niet mogelijk.
 • Het importeren van TCX-activiteiten wordt ondersteund (maar TCX-routes niet).

Smashrun.com Upload

Alle "hardloop" workouts die je met Sportractive versie 2.3.5 of nieuwer hebt opgenomen kun je oploaden naar smashrun.com via de workout editor. Smashrun is een analyseplatform voor hardlopers. Het kan je helpen om interessante samenhang te ontdekken tussen je trainingmanieren en je prestaties over de tijd. Verder is het heel makkelijk om te gebruiken.