Home Back Sportractive

Hoogtemeting

Sportractive bepaalt de huidige positie tijdens een opname met de hulp van het GPS-signaal. Dit GPS-signaal geeft ook de huidige hoogte, echter de GPS hoogtemeting is niet erg nauwkeurig. Om deze onnauwkeurigheid op te vangen, krijgt Sportractive ook gegevens van een nauwkeuriger Digital Elevation Model. De app downloadt data van dit model als het die nodig heeft, volgens de locatie van de telefoon.

Sportractive probeert altijd eerst de hoogte te berekenen via het Digital Elevation Model. Als die gegevens niet beschikbaar zijn, bijvoorbeeld omdat er geen internetverbinding is, valt Sportractive automatisch terug op de minder nauwkeurige GPS-hoogte.

Klimmen, Dalen, Hoogtedrempel

Om het klimmen en de afdaling te berekeken, wordt het verschil tussen twee opeenvolgende hoogte-meetwaarden berekend. Als het verschil positief is, dan wordt het opgeteld bij de klim-waarde, als het negatief is, dan wordt het opgeteld bij het dalen.

Om te voorkomen dat iedere hobble op een normaal vlak traject wordt opgeteld bij de totalen van klimmen en afdaling, heeft Sportractive, vanaf versie 5, een door de gebruiker instelbare hoogtedrempel. Met deze drempel kan de gebruiker instellen wat het minimum hoogteverschil moet zijn voordat dit wordt opgeteld bij de totalen voor klimmen en afdaling.

Het plaatje hieronder laat voor het in zwart geschetste hoogteprofiel zien hoe een hoogtedrempel van 5m werkt om het totaal te berekenen. Je kunt zien dat iedere hoogtemeting die minder verschilt dan 5m van de vorige geldige meting wordt genegeerd (rood). Alleen verschillen die groter zijn dan de drempelwaarde worden opgeteld bij het totaal (groen). Op deze manier zijn -met een 5m drempelwaarde- de totalen voor klimmen en afdalen beide 12m.

elevation threshold example

Er is helaas geen standaard voor de hoogtedrempel. Iedere app, ieder platform en iedere wandelroute gebruikt zijn eigen, meestal onbekende drempelwaarde. Hierdoor krijg je resultaten die niet goed te vergelijken zijn. Sportractive geeft daarom vanaf versie 5 de gebruiker de mogelijkheid om de hoogtedrempel zelf in te stellen.

De hoogtedrempel kan in de Sportractive instellingen worden ingesteld. Eenmaal ingesteld zal het op alle volgende opnames van toepassing zijn. Hiernaast kan de drempelwaarde voor een bestaande workout ook aangepast worden in de Work-out editor.

Vanaf versie 5 van Sportractive is de hoogtedrempel standard ingesteld op 5m (of 16 voet). Workouts die zijn opgenomen met een eerdere versie dan versie 5 hebben nog een drempel van 0m (0 voet), die -als dat nodig is- aangepast kan worden in de work-out editor.