Home Back Sportractive

Privacybeleid

De Sportractive App vraagt om de volgende persoonlijke data:

  • Geboortedatum: Nodig voor de berekening van de hartslagzone
  • Gewicht: Nodig om het energieverbruik van een training te bepalen
  • Geslacht: Nodig om het energieverbruik van een training te bepalen
  • Lengte: Nodig om het energieverbruik van een training te bepalen

De Sportractive App kan ook gebruikt worden zonder bovenstaande gegevens. In dat geval zullen energieverbruik en hartslagzone niet berekend worden.

De persoonlijke gegevens worden uitdrukkelijk niet verzonden door de Sportractive App en blijven uitsluitend op het apparaat bewaard. Zodra de Sportractive App wordt verwijderd worden ook deze gegevens gewist.

De Sportractive app maakt gebruik van de huidige GPS-positie (lengte- en breedtegraad) om de kaart te downloaden van Google.com, en om de plaatselijke weersomstandigheden te downloaden van Sportractive.com. Samen met de weersgegevens worden foutstatistieken verzonden. Deze data bevat geen persoonlijke gegevens en wordt uitsluitend gebruikt voor debugging. De overdracht van weersgegevens en foutrapporten kan gedeactiveerd worden. De GPS-positie, afgerond naar hele graden, wordt gebruikt om het digitale elevatiemodel te laden van Sportractive.com (om de actuele hoogte te bepalen). Het laden van het digitale elevatiemodel kan worden gedeactiveerd. Als de Sportractive App crasht wordt een foutrapport verzonden naar Sportractive.com. Dit foutrapport bevat geen persoonlijke gegevens en wordt alleen voor debugging gebruikt.

Om de Sportractive App te kunnen gebruiken hoef je je niet te registreren of lid te zijn/worden van een internetcommunity of social-media-gemeenschap.

De Sportractive app heeft de mogelijkheid om gegevens te delen, te synchroniseren, te uploaden en te exporteren. Hiermee kan de gebruiker de gegevens die de app verzameld heeft of die in de app zijn ingevoerd delen met andere apps of internetdiensten.

De gegevens (data) die worden ingevoerd of verzameld door de Sportractive app te gebruiken worden op het toestel in een verborgen map (hidden app folder) opgeslagen. Als de beveiligingsinstellingen van het androidtoestel niet zijn aangepast door de gebruiker, kunnen deze gegevens alleen door de app zelf worden gelezen. De gegevens in de verborgen map zijn echter niet versleuteld (er is geen encryptie toegepast door de app).

We raden u als gebruiker aan om firmware-updates of software-updates voor uw toestel altijd uit te voeren en te installeren, en om uw toestel veilig te vergrendelen en data-encryptie (gegevensversleuteling) toe te staan, als u uw data veilig wilt opslaan.

Iedere gebruiker heeft het recht om te vragen of en welke informatie over hem/haar is opgeslagen. En ook heeft u het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren en/of te verwijderen en het verwerken te beperken, en het recht op dataportabiliteit (zie ook AVG / GDPR).

Aanvragen (bij voorkeur in het Engels of Duits) kunnen gestuurd worden naar privacy@sportractive.com.

De "data protection authority" (DPA) verantwoordelijk voor Sportractive is de BayLDA.